Tag: XML

EXCHANGE SERVER 2007 İLAVE YAZILIMLAR VE GÜVENLİK

Exchange Server 2007 kurulumu tamamlandıktan sonra çeşitli yazılımlar yükleme ihtiyacı duyabiliriz. Bunlar;

 • Antivirüs yazılımları. Bu yazılım Edge Transport Server ve Internal Server yapılarında kullanılabilir.
 • Anti-Spam yazılımları. İstenmeyen mesajların alınması engeller. Böylelikle kulalnıcıların her seferinde bunları silme derdinden kurtarmış oluruz.
 • Backup yazılımları. Normalde bulunan Backup programı kullanılarak Exchange Server 2007 yedeği alınabilir. Ancak Volume Shadow Copy Service(VSS) yedekleme avantajları için özel yedekleme programları kurulabilir.
 • Microsoft Operation Manager gibi yazılımları ile farklı ortamlara Exchange Serverv 2007 yapısını bağlayabiliriz.

Ayrıca iyi bir güvenlik mekanizması için aşağıdaki adımları uygulamak gerekir.

 • Exchange Server 2007 kurulu bilgisayarlara herkesin erişimini engelleme. Bu kilitli bir orada koymak şeklinde olabilir.
 • Bağlantılarda Firewall kullanımı ve belli IP aralıklarında bağlantı izninin verilmesi.
 • Gereksiz servislerin ve yazılımların kapatılması, böylelikle saldırılardan korunma.
 • İzinleri doğru olarak yapılandırma.
 • Ayrıca Security Configuration Wizard;(SCW) bir yardımcı araçtır. Bu araç sayesinde güvenlik yapılandırmasını gerçekleştirebiliriz. Gereksiz servisleri otomatik olarak kapatır. Bunu Exchange Server 2007 ile kullanmak için mutlaka Exchange Server 2007 kurulum yerindeki Scripts klasörü içinde bulunan Exchange2007.xml ile yapılandırmak gerekir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

Web Tasarım Başlangıç Dersleri

Farklı bilgisayarlar ve kelime-işlem programları arasında, yazı dosyalarının biçimlendirilmesinde ortak bir yöntem bulma çabası, 1986�da, Dünya Standartlar Enstitüsü tarafından Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili (Standart Generalized Markup Language, SGML) adıyla birleştirildi. Burada kullanılan dil, �program yazma dili� teriminde olduğundan pek de farklı değil. Fortran, Basic, Cobol gibi bir program yazma dili, bilgisayara, kendisine verilecek talimatların nasıl bir yöntemle verileceğini ve bu talimatlar üzerine ne yapması gerektiğini belirtir. SGML ile ondan türetilen HTML ve XML �dilleri� kullanılarak oluşturulan belgeler, programlama dillerinden farklı olarak doğrudan bilgisayarın işletim sistemine değilse bile bir yazılıma, örneğin kelime-işlemcisine ya da veri-işlemcisine �aşağıdaki veriyi ekranda şöyle göster, yazıcıdan da şöyle çıkart� anlamına gelen komutları da içerdiğine göre, bir anlamda �dil� sayılabilir.
Devamını Oku…

ASP Sayfası Nedir?

 1. ASP dosyası html gibi text bazlı bir dosyadır.
 2. Bir ASP sayfasında text, HTML, XML, ve çeşitli script’ler bulunabilir.
 3. ASP sayfası içindeki scriptler hem server hem de client tarafında çalıştırılabilir.
 4. Bir ASP dosyası “.asp” uzantısına sahiptir.

MCPD

Yazılımcı, şirketlerin, kişilerin ya da organizasyonların ihtiyaçlarını belirleyen, onların iş süreçlerini anlayıp, yazdığı programlarla bu iş süreçlerini elektronik ortama aktararak bu işlerdeki insan hatalarını ortadan kaldırıp, kağıt sirkülasyonuna son verip,uzak lokasyonların bir arada kolayca çalışmasını sağlayan, kısacası, iş dünyasına hayatı kolaylaştıran çözümler sunan kişidir. Örneğin ERP (Enterprise Resource Planning) kurumsal kaynak planlaması, programı yazan programcılar, şirketin işleyişini tüm detaylarıyla (muhasebe, insan kaynakları, satış, satın alma, üretim) anlar, sonra da bu süreçleri kullandıkları programlama dilleriyle çözüm geliştirirler. Başka bir örnek, e-ticaret sitesi geliştiren programcılar, yine öncelikle yapacakları sitenin iş akışını tasarlayıp,verilerin tutulacağı veri tabanının yapısını tasarladıktan sonra web uygulamasını geliştirirler.
Günlük hayatta ne kadar çok programla karşılaştığınızı düşünün, bankacılık yazılımları (tüm ATM’leri ile birlikte), vergi dairesindeki otomasyon programları, internetten alışveriş yaparken kullandığımız siteler, oyunlar ve binlercesi…
İşte MCPD ünvanına sahip programcılar, tüm bu alt yapıları oluşturan, analiz yapabilen, programlama diline hakim kişilerdir.
Devamını Oku…