Tag: SQL 2005 Kavramlar

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VIII

MIN SIZE

MIN SIZE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde minimum boyutu ifade eder. MINI SIZE kavramı belirtilen konumu ve o konumdaki nesneye yönelik olarak önceden belirtilen kriterler kapsamında değerlendirilecek olan minimum boyutu belirlemeyi sağlar.

TARGET

TARGET kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde hedefi ifade eder. TARGET kavramı LOCATION kavramı ile benzerlik taşımakla birlikte LOCATION kavramı çalışacak konumu belirlemede kullanılan bir kavram olarak tanımlanabilir. Ancak TARGET doğrudan bir veritabanının ve nesnenin hedeflenmesini ve kullanılmasını sağlar. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VI

PRIMARY

PRIMARY kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde birinciyi ifade eder. PRIMARY programlamada olduğu gibi, grafik arabirimlerinde ve tüm SQL araçlarında da kullanım olarak değer, nesne, veri ve diğer tüm alanlara yönelik olarak her zaman ilk gelini yani birinciyi belirtir.

SECOND

SECOND kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde ikinciyi ifade eder. SECOND kavramı programlamada olduğu gibi, grafik araçlarında da kullanım olarak değer, nesne, veri ve diğer tüm alanlara yönelik olarak her zaman ilkten sonrakini yani ikinciyi belirtir. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – V

OWNERSHIP

OWNERSHIP kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde sahiplik ifade eder. OWNERSHIP ;

Güvenlik – Tabanlı

Nesne – Odaklı

Yönetimsel – Ayrıcalıklı

kriterlerine bağlı olarak herhangi bir değerin sahipliğinin alınmasını sağlamaktadır.

WIEW

WIEW kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde görünüm ifade eder. WIEW kavramı istemci ve sunucu taraflı taraflı listeleme , raporlama ve benzeri işlemlerde kullanılır. Görünüm alınmasını sağlayan bu ifade (WIEW) genelde yalnız başına kullanılmamakla birlikte ağırlıkla web uygulamalarında kullanılır. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – IV

VIRTUAL

VIRTUAL kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde ön bellek anlamına gelir. VIRTUAL kavramı genelde istemci taraflı, web tabanlı uygulamalar içerisinde ön bellek kullanımını da ifade edebilmektedir. VIRTUAL tek başına yeterli bir kavram deildir. VIRTUAL DIRECTORY ve VIRTUAL DISK gibi kullanımları vardır.

NOT: VIRTUAL DATABASE => SANAL VERİTABANI

LIKE

LIKE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde benzerlik ifade eder. LIKE kavramı bir ifadenin, değerin bir başkası ile benzetilmesini sağlar. Örneğin istemci taraflı bir arama kriterlerinde LIKE kullanılabilir. Ya da buna benzer olarak değerler üzerinde işlem yaparken kullanılabilir. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – III

DEFAULT

DEFAULT kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde varsayılanı ifade eder. DEFAULT ilegenelde daha önce herhangi bir yöntemle tanımlanmış bir verinin, değerin, komutun, bilginin, istemci girdisinin ve çağrılması hedeflenir.

VALUE

VALUE kavramı SQL sever ve T-SQL içerisinde değeri ifade eder. VALUE ile doğrudan bir değer hedeflenir ve değerin içeriğine göre belirtilen kriterlerde farklı değerlerin çağırılarak işlenmesi sağlanır. Devamını Oku…