Tag: SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VIII

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VIII

MIN SIZE

MIN SIZE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde minimum boyutu ifade eder. MINI SIZE kavramı belirtilen konumu ve o konumdaki nesneye yönelik olarak önceden belirtilen kriterler kapsamında değerlendirilecek olan minimum boyutu belirlemeyi sağlar.

TARGET

TARGET kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde hedefi ifade eder. TARGET kavramı LOCATION kavramı ile benzerlik taşımakla birlikte LOCATION kavramı çalışacak konumu belirlemede kullanılan bir kavram olarak tanımlanabilir. Ancak TARGET doğrudan bir veritabanının ve nesnenin hedeflenmesini ve kullanılmasını sağlar. Devamını Oku…