Tag: SQL 2005 İçerisinde Kavramlar

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VIII

MIN SIZE

MIN SIZE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde minimum boyutu ifade eder. MINI SIZE kavramı belirtilen konumu ve o konumdaki nesneye yönelik olarak önceden belirtilen kriterler kapsamında değerlendirilecek olan minimum boyutu belirlemeyi sağlar.

TARGET

TARGET kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde hedefi ifade eder. TARGET kavramı LOCATION kavramı ile benzerlik taşımakla birlikte LOCATION kavramı çalışacak konumu belirlemede kullanılan bir kavram olarak tanımlanabilir. Ancak TARGET doğrudan bir veritabanının ve nesnenin hedeflenmesini ve kullanılmasını sağlar. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VII

ATTRIBUTE

ATTRIBUTE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde öznitelik/nitelik ifade eder. ATTRIBUTE kavramı genel anlamda bir komuttan çok kavramı hedefler. Bu kavram SQL dışında da genel olarak kullanılan bir nesnenin taşıdığı özellikler o nesnenin kendi öz niteliğidir.

INSTANCE

INSTANCE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde örneği/benzeri ifade eder. INSTANCE her bir SQL server kurulumunu ifade eder. Tek başına ister farklı makinalarda ister tek makinada kurulu olsun her SQL server kurulumu bir INSTANCE yani örnektir. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VI

PRIMARY

PRIMARY kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde birinciyi ifade eder. PRIMARY programlamada olduğu gibi, grafik arabirimlerinde ve tüm SQL araçlarında da kullanım olarak değer, nesne, veri ve diğer tüm alanlara yönelik olarak her zaman ilk gelini yani birinciyi belirtir.

SECOND

SECOND kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde ikinciyi ifade eder. SECOND kavramı programlamada olduğu gibi, grafik araçlarında da kullanım olarak değer, nesne, veri ve diğer tüm alanlara yönelik olarak her zaman ilkten sonrakini yani ikinciyi belirtir. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – V

OWNERSHIP

OWNERSHIP kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde sahiplik ifade eder. OWNERSHIP ;

Güvenlik – Tabanlı

Nesne – Odaklı

Yönetimsel – Ayrıcalıklı

kriterlerine bağlı olarak herhangi bir değerin sahipliğinin alınmasını sağlamaktadır.

WIEW

WIEW kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde görünüm ifade eder. WIEW kavramı istemci ve sunucu taraflı taraflı listeleme , raporlama ve benzeri işlemlerde kullanılır. Görünüm alınmasını sağlayan bu ifade (WIEW) genelde yalnız başına kullanılmamakla birlikte ağırlıkla web uygulamalarında kullanılır. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – IV

VIRTUAL

VIRTUAL kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde ön bellek anlamına gelir. VIRTUAL kavramı genelde istemci taraflı, web tabanlı uygulamalar içerisinde ön bellek kullanımını da ifade edebilmektedir. VIRTUAL tek başına yeterli bir kavram deildir. VIRTUAL DIRECTORY ve VIRTUAL DISK gibi kullanımları vardır.

NOT: VIRTUAL DATABASE => SANAL VERİTABANI

LIKE

LIKE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde benzerlik ifade eder. LIKE kavramı bir ifadenin, değerin bir başkası ile benzetilmesini sağlar. Örneğin istemci taraflı bir arama kriterlerinde LIKE kullanılabilir. Ya da buna benzer olarak değerler üzerinde işlem yaparken kullanılabilir. Devamını Oku…