Tag: PUBLIC

EXCHANGE SERVER 2007 MAILBOX – PUBLIC DATABASE ve STORAGE GROUP

http://olcaybas.com/wp-content/uploads/2012/11/exchange-2007-150x150.jpg

Videoyu izlemek için resme tıklayınız…

Hazırlayan: Halil YARŞI

PUBLIC FOLDER ERİŞİMİ

Bir istemci: bir Public Folder içeriğini açmak istediği zaman, mutlaka Public Folder Replica ‘sını içeren sunucuya ewrişmesi gerekir. Public Folder Replica yapısı; Local Active Directory Site, uzak Active Directory Site veya Exchange Server 2003 ile çalışan bir bilgisayar üzerinde bulunabilir.

En yüksek performansı elde etmek için:

 1. Public Folder; kullanıcı hesapları varsayılan public folder veri tabanında bulunuyorsa, istemci public folder içeriği için direkt bu veri tabanı ile ilişkiye geçer. Varsayılan public folder veri tabanı, mailbox veri tabanının Properties iletişim kutusu Client Setting sekmesinde tanımlanır.
 2. Eğer Public Folder, kullanıcı hesaplarının varsayılan public folder veri tabanında bulunmuyorsa, public folder veri tabanı için Exchange Server 2007 ile çalışan bilgisayarın üzerindeki local Active Directory Site ‘sine yönlenir.
 3. Local Active Directory Site üzerinde çalışan bir Exchange Server 2007 bilgisayarı üzerinde Public Folder içeriğinin bir kopyası yoksa, o zaman direkt olarak en yakın Public Fodler içeriğine sahip, Active Directory Site ‘sine yönlenir.
 4. Public Folder içeriğine sahip bir Exchange Server 2007 bilgisayarın yoksa istemci; bu kopyanın bulunduğu Exchange Server 2000 veya Exchange Server 2003 bilgisayarına yönlenir.
 5. Local Active Directory Site üzerinde Public Folder Replica bulunmuyorsa, uzaktaki Active Directory Site ‘sine yönlenir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

WINDIWS SHAREPOINT SERVICES

Windows SharePoint Services gelecekte bilgilerin paylaşılmasını, birarada kullanılması işlemlerinde Windows platformunda çok önemli rol oynayacaktır. Büyük şirketlerde, çalışma gruplarında ve bireysel kullanımlarda merkezi veri tutmak ve bunu paylaştırmak için web tabanlı bir platform kullanma temeline dayanır.

Çoklu SharePoint siteleri oluşturmada kullanılacak bazı ortamlar:

 • Takım işbirliği.
 • Proje yönetimi.
 • Yardım masası yönetimi.
 • Zaman çizelgeleri.

Windows SharePoint Services: Public Folder yerine, aşağıdaki özellikleri bize sunar:

 • Belgeler üzerindeki değişikliklerin izlenmesi.
 • Microsoft Office uygulamaları ile entegre çalışması. Microsoft Office uygulamaları direkt olarak SharePoint sitelerinden açılabilir.
 • Bir belgenin içeriğinin değişmesi durumunda, mesajın gönderilmesi.
 • Takvim, kontakt listesi, link listesi, olay listesi ve görev listesi gibi olayların merkezi yönetimi. Birçok işletmede bu özellikler Public Folder yapısının yerini alabilir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

PUBLIC FOLDER

Farklı tipteki bilgileri içeren bir veri havuzudur. Bu veri tipleri e-mail mesajları, metin belgeleri, multimedia dosyaları olabilir. Public folder içeriği; public folder veri tabanında tutulur ve Exchange Server organization yapısı içinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yoluyla kullanılabilir. Exchange Server 2007 içinde public folder yapısını açmak için mutlaka Microsoft MAPI Client (Örneğin; Outlook ve Outlook Web Acess) kullanılmalıdır.

Temel kullanım amaçları:

 • Tüm organization için tek bir merkezi depolama yeri.
 • Olayların izlenmesini merkezleştirme.
 • Tartışma grupları.
 • Yardım masaları gibi çalışma grupları için, bir merkezde mesajları alma ve depolama yeri.
 • Özel uygulamalar için merkez yeri.

Public Folder yapısı, önceki versiyonlara nazaran Exchange Server 2007 içinde önemi azalmıştır. Bunun anlamı; önceki versiyonlarda bulunan bazı Public Folder özellikleri Exchange Server 2007 içinde bulunmamaktadır. Eğer istemci Outlook 2007 programını kullanıyorsa, Public Folder yapısına ihtiyaç yoktur. Ancak Outlook 2007; önceki versiyonlar için Exchange Server 2007 public folder desteği vermektedir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

MAILBOX – PUBLIC DATABASE ve STORAGE GROUP

Exchange Server 2007: Mailbox ve Public Folder içeriğini bir veri tabanı içinde tutar. Bu hem yüksek performans, hem de az alan kullanımını sağlar.

Mailbox sunucularının kullandığı mailbox ve public veri tabanlarının her ikisi de tek bir Rich Text Database(.ebd) dosyası şeklinde tutulur. Tüm mesajlar gönderilmek ve okunmak için bu dosyanın içinde yer alır. Bir Mailbox Database yapısı; kullanıcılar içinpostalarını kullanabilmeleri için zorunlu bir yapıdır.

Public Folder veri tabanı ise; önceki Exchange Server sürümlerinde zorunlu bir yapı idi. Exchange Server 2007 içinde bu yapı zorunlu deildir. Ancak Outlook 2003 ve önceki sürüm kullanımı varsa, o zaman Public Folder yapısına ihtiyaç duyarız.

Storage Group ise; Mailbox Database ve Public Folder Database yapılarını toplar. Tüm veri tabanları, bir Storage Group ile Transaction Log ayarlamaları ile birlikte kullanılmak üzere paylaşılır. Storage Group içindeki veri tabanlarındaki değişiklikler, Transaction Log ‘lar ile tutulur. Mailbox ve Public Folder veri tabanlarında bir kurtarma gerektiğinde, bu Transaction Log dosyası yararlanılacak temel yapılardan biridir.

Her bir Mailbox kurulumunda iki adet Storage Group oluşur. First Storage Group içinde bir Mailbox Database bulunurken, Second Storage Group içinde ise Public Folder Database bilgileri bulunur. Exchange Server 2007 yaklaşık 50 Storage grubuna destek verir. Her Storage Group içinde 5 adet veri tabanı olabilir.

Storage Group Dosyaları:

Bu dosyaları kısaca inceleyecek olursak;

 • <Log Prefix>.chk: Bu checkpoint dosyasıdır. (Örneğin E00.chk). Limiti birkaç kb(kilobytes) ile sınırlıdır ve daha fazla genişlemez. Transaction Log dosyasından veri tabanına taşınacak işlemlerin kontrolünü yapar.
 • <Log Prefix>.log: Storage Group için aktif Transaction Log dosyasıdır.(Örneğin E00.log) Maksimum boyutu 1 MB ‘dır. Yeni bir aktif Transaction Log dosyası oluştuğunda bunun ismi değişir.
 • <Log Prefix>xxx.log: 1MB sınırını geçtikten sonra otomatik olarak ismi değişen Transaction Log dosyasıdır. Bunların boyutu da doğal olarak 1 MB ile sınırlıdır. (Örneğin E001.log)
 • <Log Prefix>des0001.jrs: Bu dosyalar Storage Group için rezerv edilmiş Transaction Log dosyalarıdır (Örneğin E001des0001.jrs) Disk dolu olduğu zaman, ilk yardım dosyaları olarak kullanılır. Boyut 1 MB.
 • Tmp.ebd: Transaction işlemleri için geçici işlemler dosyasıdır. Storage Group içindeki tüm veri tabanları ayrıldığı zaman veya Microsoft Exchange Information Store Services durduğu zaman bu dosyanın içeriği silinir. Birkaç MB ile boyutu sınırlıdır.
 • <Log Prefix>.ebd: Mailbox ve Public Folder veri tabanlarını tutan dosyadır. (Örneğin Mailbox Database.ebd) . Her bir Mailbox ve Public Folder veri tabanı; tek bir dosya içindedir. Genişlemesi veri tabanı içindeki kayıtlara bağlıdır. 100 GB’ ta kadar kullanılabilirliği vardır.

Performans için; Transaction Log dosyalarının ayrı bir fiziksel disk üzerinde tutulması tavsiye edilir. Aynı zamanda veri kurtarmak için de böyle bir planlamanın yapılması gerekir.

Buradaki yapının çalışma özetini maddelememiz gerekirse;

 1. Mailbox Server tarafından mesaj alınır.
 2. Gelen mesaj aktif Transaction Log dosyasına yazılır ve aynı zamanda hafızada Cache içine atılır.
 3. Eğer aktif Transaction Log dosyasının boyutu 1 MB ise otomatik olarak ismi değiştirilir ve yeni bir Transaction Log dosyası oluşur.
 4. İşlem; hafızadaki Cache ‘den uygun veri tabanına yazılır.
 5. Checkpoint dosyası, işlemin başarı ile gerçekleştiğini işaretler.
 6. İstemci, veri tabanı içindeki mesajı açarak okur.

Not: Eğer aynı anda birçok alıcıya aynı mesaj gidiyorsa, tüm mesajlar için veri tabanında sadece bir yapı oluşur. Bunun silinmesi ancak, tüm alıcıların kendilerine gelen aynı mesajı silmesi ile gerçekleşir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak