Tag: Public Folder

PUBLIC FOLDER ERİŞİMİ

Bir istemci: bir Public Folder içeriğini açmak istediği zaman, mutlaka Public Folder Replica ‘sını içeren sunucuya ewrişmesi gerekir. Public Folder Replica yapısı; Local Active Directory Site, uzak Active Directory Site veya Exchange Server 2003 ile çalışan bir bilgisayar üzerinde bulunabilir.

En yüksek performansı elde etmek için:

 1. Public Folder; kullanıcı hesapları varsayılan public folder veri tabanında bulunuyorsa, istemci public folder içeriği için direkt bu veri tabanı ile ilişkiye geçer. Varsayılan public folder veri tabanı, mailbox veri tabanının Properties iletişim kutusu Client Setting sekmesinde tanımlanır.
 2. Eğer Public Folder, kullanıcı hesaplarının varsayılan public folder veri tabanında bulunmuyorsa, public folder veri tabanı için Exchange Server 2007 ile çalışan bilgisayarın üzerindeki local Active Directory Site ‘sine yönlenir.
 3. Local Active Directory Site üzerinde çalışan bir Exchange Server 2007 bilgisayarı üzerinde Public Folder içeriğinin bir kopyası yoksa, o zaman direkt olarak en yakın Public Fodler içeriğine sahip, Active Directory Site ‘sine yönlenir.
 4. Public Folder içeriğine sahip bir Exchange Server 2007 bilgisayarın yoksa istemci; bu kopyanın bulunduğu Exchange Server 2000 veya Exchange Server 2003 bilgisayarına yönlenir.
 5. Local Active Directory Site üzerinde Public Folder Replica bulunmuyorsa, uzaktaki Active Directory Site ‘sine yönlenir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

PUBLIC FOLDER REPLICATION

Bir Exchange Server Organization yapısı içinde bulunan Public Folder içeriği tek bir kopya veya fazla kopya şeklinde bulunabilir. Public Folder ın her bir kopyası Replica olarak adlandırılır. Public Folder içindeki veriler otomatik olarak replica ‘lar arasında senkronize olur. Varsayılan olarak bir public folder oluşturduğumuzda, sadece bir adet replica bulunur.

Public Folder içinde birden fazla Replica kullanarak, Public Folder içeriğine geniş Network yapılarında daha hızlı erişme imkanı buluruz.

Public Folder Replication mekanizması bir e-mail tabanlı işlemdir ve Public Folder içeriğinin bir Exchange Server ile çalışan bilgisayardan, başka bir Exchange Server ile çalışan bilgisayara kopyalanması temeline dayanır.

Public Folder Replication içindeki verilerde, değişiklik olduğu zaman bu değişiklik, diğer replica ‘lara yansır. Yalnız bu değişikliklerin yansıması, hemen olamaz. Varsayılan olarak bu süre 15 dakika ‘dır ve bu süre 1 dakikanın altına indirilemez.

Ayrıca tüm Public Folder içeriğini barındıran; bir Public Folder ağaç yapısı vardır ve bunun replikasyonu; varsayılano larak Public Folder içeriğinden ayrı olarak gerçekleşir.

Public Folder Replikasyon ‘un farklı bileşenleri, farklı servisler tarafından kontrol edilir.

 • Public Folder Replikasyon ‘u Active Directory kontrol eder. Aynı kullanıcı hesapları gibi, DCs ve Global Catalog Server yapıları ile replikasyon sağlanır.
 • Microsoft Exchange Information Store servisi; Public Folder ağaç yapısının replikasyonunu kontrol eder. Eğer bir Mailbox Server; Public Folder veri tabanına sahip ise, Public Folder ağaç yapısının bir kopyasını tutar.
 • Microsoft Exchange Information Store servisi;Public Folder ın içeriğinin replike olmasını kontrol eder. Replikasyon hedefleri ve sıklığı bir yönetici tarafından kontrolü, bu servis sayesinde yapılır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

WINDIWS SHAREPOINT SERVICES

Windows SharePoint Services gelecekte bilgilerin paylaşılmasını, birarada kullanılması işlemlerinde Windows platformunda çok önemli rol oynayacaktır. Büyük şirketlerde, çalışma gruplarında ve bireysel kullanımlarda merkezi veri tutmak ve bunu paylaştırmak için web tabanlı bir platform kullanma temeline dayanır.

Çoklu SharePoint siteleri oluşturmada kullanılacak bazı ortamlar:

 • Takım işbirliği.
 • Proje yönetimi.
 • Yardım masası yönetimi.
 • Zaman çizelgeleri.

Windows SharePoint Services: Public Folder yerine, aşağıdaki özellikleri bize sunar:

 • Belgeler üzerindeki değişikliklerin izlenmesi.
 • Microsoft Office uygulamaları ile entegre çalışması. Microsoft Office uygulamaları direkt olarak SharePoint sitelerinden açılabilir.
 • Bir belgenin içeriğinin değişmesi durumunda, mesajın gönderilmesi.
 • Takvim, kontakt listesi, link listesi, olay listesi ve görev listesi gibi olayların merkezi yönetimi. Birçok işletmede bu özellikler Public Folder yapısının yerini alabilir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

PUBLIC FOLDER

Farklı tipteki bilgileri içeren bir veri havuzudur. Bu veri tipleri e-mail mesajları, metin belgeleri, multimedia dosyaları olabilir. Public folder içeriği; public folder veri tabanında tutulur ve Exchange Server organization yapısı içinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yoluyla kullanılabilir. Exchange Server 2007 içinde public folder yapısını açmak için mutlaka Microsoft MAPI Client (Örneğin; Outlook ve Outlook Web Acess) kullanılmalıdır.

Temel kullanım amaçları:

 • Tüm organization için tek bir merkezi depolama yeri.
 • Olayların izlenmesini merkezleştirme.
 • Tartışma grupları.
 • Yardım masaları gibi çalışma grupları için, bir merkezde mesajları alma ve depolama yeri.
 • Özel uygulamalar için merkez yeri.

Public Folder yapısı, önceki versiyonlara nazaran Exchange Server 2007 içinde önemi azalmıştır. Bunun anlamı; önceki versiyonlarda bulunan bazı Public Folder özellikleri Exchange Server 2007 içinde bulunmamaktadır. Eğer istemci Outlook 2007 programını kullanıyorsa, Public Folder yapısına ihtiyaç yoktur. Ancak Outlook 2007; önceki versiyonlar için Exchange Server 2007 public folder desteği vermektedir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

MAILBOX SERVER ROLE 2

Mailbox Server Role hem Mailbox, hem de Public Folder yapılarını bünyelerinde tutar ve yönetim için mutlaka çok iyi bilinmesi gerekir.

Bir Exchange Server 2007 içinde Mailbox Server Role ‘ünü yerleştirdiktensonra Server üzerinde mutlaka aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.(Post-İnstalllation)

 • Saklama gruplarını ve veri tabanlarını oluşturarak yapılandırmamız gerekir. Exchange Server 2007; mesajları saklamak için saklama grupları ve posta kutularını kulalnır. Bunun yanında Public Folder yapıları da bu işlem için kulalnılabilir. Sonuçta bir Exchange Server 2007 üzerinde posta kutularını oluşturmadan önce, ihtiyaç duyulan saklama grupları ve veri tabanlarının oluşturulması gerekir.
 • Public Folder ‘larının yapılandırılması gerekir. Eğer Microsoft Office Outlook ve öncesi bir istemci yazılımı kullanıyorsak, mutlaka Public Folder yapılandırmasını yapmalıyız. Microsoft Office Outlook Client seçeneğini işaretlemiş isek, bir Public Folder yapısı oluşmayacaktır.
 • Mailbox Server Role ‘ü üzerindeki tüm kullanıcı posta kutularını Deploy etmeden önce Server üzerindeki güvenlik ayarlarını yapmak gerekir. Bu da saldırılardan korunmak için gerekli bir işlemdir.
 • Mailbox Server Role ‘ü tüm kullanıcı posta kutularını yönetir. Bunun için Recipient ayarlarında, kaynak posta kutularını içerir.
 • Offline Address Book(OAB) yapılandırılır. Exchange Server 2007; Public Folder yapılarını kullanarak, OAB yapılarını istemcilere dağıtır. Ancak Outlokk 2007 istemcileri için Exchange Server 2007, aynı zamanda Exchange Web Servislerini kullanarak wen site üzerinde bir sanal dizini içinden OAB yayınlaması yapabilir. Uygun Exchange Web Servisleri için mutlaka OAB yapılandırılmasını gerçekleştirmek gerekir.
 • Exchange Management Console içinde Mailbox Server Role ‘ünü sınırlı yapılandırma seçenekleri vardır. Bundan dolayı tam yapılandırma için Exchange Management Shell kullanılır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak