Tag: Active Directory

PUBLIC FOLDER REPLICATION

Bir Exchange Server Organization yapısı içinde bulunan Public Folder içeriği tek bir kopya veya fazla kopya şeklinde bulunabilir. Public Folder ın her bir kopyası Replica olarak adlandırılır. Public Folder içindeki veriler otomatik olarak replica ‘lar arasında senkronize olur. Varsayılan olarak bir public folder oluşturduğumuzda, sadece bir adet replica bulunur.

Public Folder içinde birden fazla Replica kullanarak, Public Folder içeriğine geniş Network yapılarında daha hızlı erişme imkanı buluruz.

Public Folder Replication mekanizması bir e-mail tabanlı işlemdir ve Public Folder içeriğinin bir Exchange Server ile çalışan bilgisayardan, başka bir Exchange Server ile çalışan bilgisayara kopyalanması temeline dayanır.

Public Folder Replication içindeki verilerde, değişiklik olduğu zaman bu değişiklik, diğer replica ‘lara yansır. Yalnız bu değişikliklerin yansıması, hemen olamaz. Varsayılan olarak bu süre 15 dakika ‘dır ve bu süre 1 dakikanın altına indirilemez.

Ayrıca tüm Public Folder içeriğini barındıran; bir Public Folder ağaç yapısı vardır ve bunun replikasyonu; varsayılano larak Public Folder içeriğinden ayrı olarak gerçekleşir.

Public Folder Replikasyon ‘un farklı bileşenleri, farklı servisler tarafından kontrol edilir.

 • Public Folder Replikasyon ‘u Active Directory kontrol eder. Aynı kullanıcı hesapları gibi, DCs ve Global Catalog Server yapıları ile replikasyon sağlanır.
 • Microsoft Exchange Information Store servisi; Public Folder ağaç yapısının replikasyonunu kontrol eder. Eğer bir Mailbox Server; Public Folder veri tabanına sahip ise, Public Folder ağaç yapısının bir kopyasını tutar.
 • Microsoft Exchange Information Store servisi;Public Folder ın içeriğinin replike olmasını kontrol eder. Replikasyon hedefleri ve sıklığı bir yönetici tarafından kontrolü, bu servis sayesinde yapılır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

HUB TRANSPORT SERVER ROLE

Organization içinde mesaj dağıtımını yönetir.

Fonksiyonları:

 • Posta mesajlarını dağıtır. Bir posta alıcısının postasını almadan önceki organization içine gönderilmiş tüm postalar Hub Transport Server Role tarafından yönetilir. Burda gelen ve gidem mesajların hareket edeceği yolu tespit eder. Gelen mesajı Milbox Server Role vasıtası ile alıcıya teslim edebileceği gibi, diğer bir siteye ait ise oradaki Hub Transport Server ‘a da iletebilir. Aynı şekilde organization dışında işlemler için bir Edge Transport Server Role ‘de iletebilir.
 • Antivirüs ve Anti-Spam filtrelemesi yapar. Edge Transport Server Role ‘nün arkassında ayrı birkatman oluşturarak virüs ve spam karuması yapabileceği gibi tek organization içinde Edge Transport Server ‘ın yüklenmediği durumlarda da gerekli servis desteği sağlar.
 • Aynı Edge Transport Server Role gibi mesaj planlamalarını yaparak gerekli güvenlik mekanizmasını sağlar. Bunlar gönderilen ve gelen mesajlar için alternatif alıcılar belirlemek, koşullara uymayan mesajları silmek gibi. Ayrıca gelen ve giden mesajların bir günlüğünü tutabilir.

Planlama:

 • Mailbox Server Role ile gelen veya burayagidecek tüm mesajların taşınması için mutlaka bir Hub Transport Server Role ‘nün olması gerekir. Hub Transport Server Role için hızlı bir network yapısı gereklidir. MAPI ile gönderilen mesajlar için mutlaka RPC bağlantısı olmalıdır. Mesajların yönlendirilmesi için mutlaka site içindeki Global Catalog Server ile ilişkiye geçmesi gerekir.
 • Diğer bir Hub Transport Server yapısına mesaj transfer etmek gerektiğinde mutlaka SMTP kullanılır. İnternet postaları için gerek diğer SMTP sunucular olsun gerek SMTP gateway ‘ler olsun her halukarda SMTP bağlantısına sahip olması gerekir.
 • Her bir Active Directory sitesi içinde en az adet Hub Transport Server Role ‘ünün olması gerekir kibu site bir Mailbox Server Role ve bir Unfield Messaging Server Role içermelidir. Yoksa mesaj trafiği gerçekleşmez. Aynı zamanda Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

UNIFIED MESSAGING SERVER ROLE

Posta, fax ve telefon mesajları için tek bir posta alıcısı yapısı sağlar. Aynı zamanda telefon ile posta kutusunu veya GAL (Global Address List) erişimine destek verir.

Özellikleri

 • Çağrılara cevap verir. Yani posta gelen mesajlara, kullanıcı yerine kayıtlı bir mesaj ile cevap verebilir.
 • Gelen faksları alabilir.
 • Bir telefon ile sesli postaları (Voice Mail) açabilir. Telefon üzerinden mesajları dinler, başkalarına iletir veya cevaplayabilir. Yine telefon üzerinden takvim kayıtlarını dinleyebilir.
 • Telefon üzerinden gelen randevuları kabul edebilir veya geri çevirebilir.
 • Sesli mail yapılandırması işyerinde veya iş yeri dışında ayarlayabilir.

Planlama:

 • Eğer Internal network üzerinde yapılandırılması düşünülürse, direk olarak İnternet üzerinden açmaya kullanıcıların ihtiyaç duymaması gerekir.
 • Eğer Mailbox veya Hub Transport sunucularını açması gerekiyorsa SMTP ve RPC bağlantıları kullanılmalıdır.
 • Eğer Active Directory Global Catalog sunucusunu açması gerekiyorsa alıcı bilgileri ve telefon bilgileri gereklidir.
 • Eğer IP/PBX veya VoIP aygıtlarını açması gerekiyorsa bu aygıtların telefonbağlantısını kabul etmesi ve Unified Messaging Server için IP tabanlı protokol çevrimi sağlanması gerekir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

CLIENT ACCESS SERVER ROLE

Bu role ile istemcilerin posta kutularını açma imkanı sağlanır.

Bu yapının özellikleri:

 • Client Access Server Role, Microsoft Outlook Web Access, Microsoft Exchange ActiveSync, Outlook Anywhere(RPC/HTTPS), Post Office Protocol version 3(POP3), Internet Message Access Protocol(IMAP) bağlantılarını destekler. Aynı zamanda non-MAPI istemcilerede destek vermektedir. Tüm bu istemciler mutlaka Client Access Server ‘a bağalnmalı ve gelen istek Client Access Server tarafından Mailbox Server ‘a yönlendirilerek istemcinin mesajlarını okuması ve mesaj göndermesi sağlanmalıdır.
 • Aynı zamanda çeşitli servislere destek vermektedir. Bunlardan bazıları Autodiscover ve Web servisleridir. Uygulama, Client Access Server yapısına bağlandığı zaman uygun Mailbox Server ‘a yönlendirilir. Bu uygun Mailbox Server Global Catalog yardımı ile tespit edlir.

Client Access Planlamasında dikkat edilecek hususlar:

 • Her bir Active Directory sitesi içinde mutlaka en az bir Client Access Server role ‘üne sahip olunmalıdır.
 • Client Access Server Role için hızlı network bağlantısı gereklidir. Bu role bir MAPI bağlantısı kullanarak Mailbox Server Role ile bağlantıyı sağlar. Bundan dolayı sunucular mutlaka sabit bir RPC bağlantısına sahip olmalıdır.
 • Mutlaka bir Active Directory Domain üyesi olması gerekir.
 • Client Access Server Role bir Internal ağ yapısı içinde olmasıdır. Geniş ağlar için gerekli koruma ayarları yapılması gerekir. Eğer İnternet üzerinden erişilmesi düşünülürse o zaman ISA Server ile gerekli koruma duvarları oluşturulmalıdır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

EXCHANGE SERVER CLIENT

Exchange Server 2007 sunucusuna bağlanarak postaları almak için kullanılan iki yaygın istemci Microsoft Outlook ve Outlook Web Access parogramlarıdır.

Microsoft Outlook daha geniş kullanılan bir programdır. Burdaki sürüm Microsoft Outlook 98 SR2 ve sonrası olmalıdır. Bu programla istemci direk oalrak Global Catalog sunucusu ile ilişkiye girerek gelen postaları alır. Global Catalog sunucusunu bulmak için Exchange Server 2007 ile ilişkiye geçer ve Global Catalog suunucusunun adresini öğrenir, daha sonra direk olarak Global Catalog ile ilişkiye geçerek postalarını alır.

eni çıkan Microsoft Outlook 2007 Autodiscover ile posta sunucusuna bağlanmak için gerekli bilgiler otomatik olarak yapılandırılır. İşlemin başlaması için istemcinin sadece kullanıcı adı ve şifre bilgisini girmesi yeterlidir.

Outlook Web Access ise bize direk bir browser yardımı ile mesajlarımızı okuma olanağı sağlar. Bu sayede istemci direk olarak Active Directory içindeki bir DC ile baplanmak zorunluluğunda olmaz Burda Exchange Server 2007 bir proxy gibi davranarak Outlook Web Access yerine Global Catalog sunucusunu açarak mesajların alınmasını sağlar.

Hazırlayan: Halil YARŞI