SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VIII

MIN SIZE

MIN SIZE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde minimum boyutu ifade eder. MINI SIZE kavramı belirtilen konumu ve o konumdaki nesneye yönelik olarak önceden belirtilen kriterler kapsamında değerlendirilecek olan minimum boyutu belirlemeyi sağlar.

TARGET

TARGET kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde hedefi ifade eder. TARGET kavramı LOCATION kavramı ile benzerlik taşımakla birlikte LOCATION kavramı çalışacak konumu belirlemede kullanılan bir kavram olarak tanımlanabilir. Ancak TARGET doğrudan bir veritabanının ve nesnenin hedeflenmesini ve kullanılmasını sağlar.

SIZE

SIZE kavramı SQL server cve T-SQL içerisinde boyutu ifade eder. SIZE kavramı çok genel bir kavram olarak gündeme gelmektedir. SIZE kavramı SQL içerisinde herhangi bir veritabanının ve dosyanın boyutu hakkında bilgilendirme ve düzenleme yapılabilmesi sağlanmaktadır.

QUEVE

QUEVE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde depolamayı/kuyruğu ifade eder. QUEVE kavramı Windows’ un yerel idari anlayışı kapsamında da yer bulan bir kuyruklama özelliğini ifade eder. Örneğin yazıcılarda yazdırılacak dökümanların sıraya alınması, SQL Serverda ise Service Broker a gelen mesajların kuyruğa alınması gibi.

POLICY

POLICY kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde ilke/kriter ifade eder. POLICY Windows Server içerisinde yer alan bir kavramdır. ve hemen hemen her türlü işleme ilişkin kriterlerin ilke olarak tanımlanarak bu ilkeler doğrultusunda işlem gerçekleştirilmesini sağlar.

Halil YARŞI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir