Category: Exchange Server 2010

Exchange server da Yönlendirme yapılan adresleri bulma – Forwarding Address list

En sık karşılaştığımız sorulardan birisi exchange server da hangi adresleri hangi adreslere yönlerdirme yaptık veya yapmışlar sorusu

işte cevap:

Get-Mailbox | Where {$_.ForwardingAddress -ne $null} | Select Name, ForwardingAddress, DeliverToMailboxAndForward

iyi çalışmalar…

Exchange server da Yönlendirme yapılan adresleri bulma – Forwarding Address list

En sık karşılaştığımız sorulardan birisi exchange server da hangi adresleri hangi adreslere yönlerdirme yaptık veya yapmışlar sorusu

işte cevap:

Get-Mailbox | Where {$_.ForwardingAddress -ne $null} | Select Name, ForwardingAddress, DeliverToMailboxAndForward

iyi çalışmalar…

Exchange Server 2007 Kurulum Testleri

http://olcaybas.com/wp-content/uploads/2012/11/exchange-2007-150x150.jpg

Videoyu izlemek için resme tıklayınız…

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

PUBLIC FOLDER ERİŞİMİ

Bir istemci: bir Public Folder içeriğini açmak istediği zaman, mutlaka Public Folder Replica ‘sını içeren sunucuya ewrişmesi gerekir. Public Folder Replica yapısı; Local Active Directory Site, uzak Active Directory Site veya Exchange Server 2003 ile çalışan bir bilgisayar üzerinde bulunabilir.

En yüksek performansı elde etmek için:

  1. Public Folder; kullanıcı hesapları varsayılan public folder veri tabanında bulunuyorsa, istemci public folder içeriği için direkt bu veri tabanı ile ilişkiye geçer. Varsayılan public folder veri tabanı, mailbox veri tabanının Properties iletişim kutusu Client Setting sekmesinde tanımlanır.
  2. Eğer Public Folder, kullanıcı hesaplarının varsayılan public folder veri tabanında bulunmuyorsa, public folder veri tabanı için Exchange Server 2007 ile çalışan bilgisayarın üzerindeki local Active Directory Site ‘sine yönlenir.
  3. Local Active Directory Site üzerinde çalışan bir Exchange Server 2007 bilgisayarı üzerinde Public Folder içeriğinin bir kopyası yoksa, o zaman direkt olarak en yakın Public Fodler içeriğine sahip, Active Directory Site ‘sine yönlenir.
  4. Public Folder içeriğine sahip bir Exchange Server 2007 bilgisayarın yoksa istemci; bu kopyanın bulunduğu Exchange Server 2000 veya Exchange Server 2003 bilgisayarına yönlenir.
  5. Local Active Directory Site üzerinde Public Folder Replica bulunmuyorsa, uzaktaki Active Directory Site ‘sine yönlenir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

PUBLIC FOLDER REPLICATION

Bir Exchange Server Organization yapısı içinde bulunan Public Folder içeriği tek bir kopya veya fazla kopya şeklinde bulunabilir. Public Folder ın her bir kopyası Replica olarak adlandırılır. Public Folder içindeki veriler otomatik olarak replica ‘lar arasında senkronize olur. Varsayılan olarak bir public folder oluşturduğumuzda, sadece bir adet replica bulunur.

Public Folder içinde birden fazla Replica kullanarak, Public Folder içeriğine geniş Network yapılarında daha hızlı erişme imkanı buluruz.

Public Folder Replication mekanizması bir e-mail tabanlı işlemdir ve Public Folder içeriğinin bir Exchange Server ile çalışan bilgisayardan, başka bir Exchange Server ile çalışan bilgisayara kopyalanması temeline dayanır.

Public Folder Replication içindeki verilerde, değişiklik olduğu zaman bu değişiklik, diğer replica ‘lara yansır. Yalnız bu değişikliklerin yansıması, hemen olamaz. Varsayılan olarak bu süre 15 dakika ‘dır ve bu süre 1 dakikanın altına indirilemez.

Ayrıca tüm Public Folder içeriğini barındıran; bir Public Folder ağaç yapısı vardır ve bunun replikasyonu; varsayılano larak Public Folder içeriğinden ayrı olarak gerçekleşir.

Public Folder Replikasyon ‘un farklı bileşenleri, farklı servisler tarafından kontrol edilir.

  • Public Folder Replikasyon ‘u Active Directory kontrol eder. Aynı kullanıcı hesapları gibi, DCs ve Global Catalog Server yapıları ile replikasyon sağlanır.
  • Microsoft Exchange Information Store servisi; Public Folder ağaç yapısının replikasyonunu kontrol eder. Eğer bir Mailbox Server; Public Folder veri tabanına sahip ise, Public Folder ağaç yapısının bir kopyasını tutar.
  • Microsoft Exchange Information Store servisi;Public Folder ın içeriğinin replike olmasını kontrol eder. Replikasyon hedefleri ve sıklığı bir yönetici tarafından kontrolü, bu servis sayesinde yapılır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak