Category: SharePoint Services

WINDIWS SHAREPOINT SERVICES

Windows SharePoint Services gelecekte bilgilerin paylaşılmasını, birarada kullanılması işlemlerinde Windows platformunda çok önemli rol oynayacaktır. Büyük şirketlerde, çalışma gruplarında ve bireysel kullanımlarda merkezi veri tutmak ve bunu paylaştırmak için web tabanlı bir platform kullanma temeline dayanır.

Çoklu SharePoint siteleri oluşturmada kullanılacak bazı ortamlar:

  • Takım işbirliği.
  • Proje yönetimi.
  • Yardım masası yönetimi.
  • Zaman çizelgeleri.

Windows SharePoint Services: Public Folder yerine, aşağıdaki özellikleri bize sunar:

  • Belgeler üzerindeki değişikliklerin izlenmesi.
  • Microsoft Office uygulamaları ile entegre çalışması. Microsoft Office uygulamaları direkt olarak SharePoint sitelerinden açılabilir.
  • Bir belgenin içeriğinin değişmesi durumunda, mesajın gönderilmesi.
  • Takvim, kontakt listesi, link listesi, olay listesi ve görev listesi gibi olayların merkezi yönetimi. Birçok işletmede bu özellikler Public Folder yapısının yerini alabilir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

MOS – Microsoft Office Specialist

MOS – Microsoft Office Specialist

Office sertifikasyonu: MOS
Teknik sertifikasyonu: MCP ve diğer teknik sertifikalar.
Microsoft Office Specialist Certification
Microsoft Office Specialist (Office Specialist) programı özellikle Microsoft Office üzerine uzmanlığı belgeler. Devamını Oku…