Archive for: Temmuz 2010

Fincanda Pişen Türk Kahvesi

Bugünkü Lezzet noktamız : Geçen yıl Çağdaş Hocam la Bu yılda Gökhanla sık sık gittiğimiz Fincanda Pişen Türk Kahvesi Şükrü beyin yeri

İzmir’li olupta Kızlarağasında kahve içmeyenimiz yoktur. 🙂 O bölgede fincanda kahve yapıpta tadı kötü olan mekanda yoktur.

Yanlız bu işi ilk ve itinalı bir şekilde yapan Şükrü Beyin yerin diğerleinden bir adım öndedir kanımca.

işte karşınızda : Fincanlarda, fincan tabaklarında,aşiflerde kısaca baktığınız heryerde göreceğiniz, fincanda pişen türk kahvesinin patent sahibi, kahve ustası Şükrü bey

Hazla Söze gerek yok sadece dikkat edeceginiz 3 husus var

1. Servis edilen kahveyi kulbun dan tutmak !!!!!!

2. Suyunuzu mutlaka cam şişede için 🙂

3. Keman ve darbuka ka çalan arkadaşların yakının da bulunun!

FİCANDA PİŞEN KAHVE NEDİR?

Geleneksel Türk Kahvesi’nin en önemli özelliklerinden biri cezvede pişirilmesiyken, Hisar Camii’nin arka sokağında hizmet veren “Şükrü Bey’in Yeri” bu kuralı alt üst ederek ilk defa kahveyi fincanda pişirmiştir. Fincanda pişen kahve; bolca dibek kahvenin fincanın içine konulması ardından da şeker ve su eklenerek fincanin içindeki kahve ve şeker eritilir. Kahvenin alametifarikası da burada başlar. Kısık ateşte yanan mangalın üzerine fincan doğrudan konulur. Fincan ile ateş arasında başka bir malzeme bulunmaz.

Görenleri hayrete düşüren bu yöntemle kahve, 2-3 dakika sonra içilecek hale gelir. Ancak, ortaya çıkan lezzet, cezvede pişirilen kahvenin görüntü ve tadıyla aynı özellikleri taşımaz. Ateş gibi sıcak fincandaki kahvenin köpüğü son yuduma kadar bitmez. Kaymak kıvamındaki köpük, kalın bir tabaka gibi fincanı dibine kadar kaplar.

Bu pişirme yöntemini bilmeyenler zaman zaman fincanı kulbu yerine ortasından tutma hatasını gösterip elini yaksa da bu lezzet bu acıyı unutturuyor.
Gerçek Türk kahvesi keyfini yaşamak için Şükrü Bey’in yerine mutlaka uğramalısınız!

daha detaylı bilgi için : http://www.fincandapisenkahve.com

MAILBOX – PUBLIC DATABASE ve STORAGE GROUP

Exchange Server 2007: Mailbox ve Public Folder içeriğini bir veri tabanı içinde tutar. Bu hem yüksek performans, hem de az alan kullanımını sağlar.

Mailbox sunucularının kullandığı mailbox ve public veri tabanlarının her ikisi de tek bir Rich Text Database(.ebd) dosyası şeklinde tutulur. Tüm mesajlar gönderilmek ve okunmak için bu dosyanın içinde yer alır. Bir Mailbox Database yapısı; kullanıcılar içinpostalarını kullanabilmeleri için zorunlu bir yapıdır.

Public Folder veri tabanı ise; önceki Exchange Server sürümlerinde zorunlu bir yapı idi. Exchange Server 2007 içinde bu yapı zorunlu deildir. Ancak Outlook 2003 ve önceki sürüm kullanımı varsa, o zaman Public Folder yapısına ihtiyaç duyarız.

Storage Group ise; Mailbox Database ve Public Folder Database yapılarını toplar. Tüm veri tabanları, bir Storage Group ile Transaction Log ayarlamaları ile birlikte kullanılmak üzere paylaşılır. Storage Group içindeki veri tabanlarındaki değişiklikler, Transaction Log ‘lar ile tutulur. Mailbox ve Public Folder veri tabanlarında bir kurtarma gerektiğinde, bu Transaction Log dosyası yararlanılacak temel yapılardan biridir.

Her bir Mailbox kurulumunda iki adet Storage Group oluşur. First Storage Group içinde bir Mailbox Database bulunurken, Second Storage Group içinde ise Public Folder Database bilgileri bulunur. Exchange Server 2007 yaklaşık 50 Storage grubuna destek verir. Her Storage Group içinde 5 adet veri tabanı olabilir.

Storage Group Dosyaları:

Bu dosyaları kısaca inceleyecek olursak;

 • <Log Prefix>.chk: Bu checkpoint dosyasıdır. (Örneğin E00.chk). Limiti birkaç kb(kilobytes) ile sınırlıdır ve daha fazla genişlemez. Transaction Log dosyasından veri tabanına taşınacak işlemlerin kontrolünü yapar.
 • <Log Prefix>.log: Storage Group için aktif Transaction Log dosyasıdır.(Örneğin E00.log) Maksimum boyutu 1 MB ‘dır. Yeni bir aktif Transaction Log dosyası oluştuğunda bunun ismi değişir.
 • <Log Prefix>xxx.log: 1MB sınırını geçtikten sonra otomatik olarak ismi değişen Transaction Log dosyasıdır. Bunların boyutu da doğal olarak 1 MB ile sınırlıdır. (Örneğin E001.log)
 • <Log Prefix>des0001.jrs: Bu dosyalar Storage Group için rezerv edilmiş Transaction Log dosyalarıdır (Örneğin E001des0001.jrs) Disk dolu olduğu zaman, ilk yardım dosyaları olarak kullanılır. Boyut 1 MB.
 • Tmp.ebd: Transaction işlemleri için geçici işlemler dosyasıdır. Storage Group içindeki tüm veri tabanları ayrıldığı zaman veya Microsoft Exchange Information Store Services durduğu zaman bu dosyanın içeriği silinir. Birkaç MB ile boyutu sınırlıdır.
 • <Log Prefix>.ebd: Mailbox ve Public Folder veri tabanlarını tutan dosyadır. (Örneğin Mailbox Database.ebd) . Her bir Mailbox ve Public Folder veri tabanı; tek bir dosya içindedir. Genişlemesi veri tabanı içindeki kayıtlara bağlıdır. 100 GB’ ta kadar kullanılabilirliği vardır.

Performans için; Transaction Log dosyalarının ayrı bir fiziksel disk üzerinde tutulması tavsiye edilir. Aynı zamanda veri kurtarmak için de böyle bir planlamanın yapılması gerekir.

Buradaki yapının çalışma özetini maddelememiz gerekirse;

 1. Mailbox Server tarafından mesaj alınır.
 2. Gelen mesaj aktif Transaction Log dosyasına yazılır ve aynı zamanda hafızada Cache içine atılır.
 3. Eğer aktif Transaction Log dosyasının boyutu 1 MB ise otomatik olarak ismi değiştirilir ve yeni bir Transaction Log dosyası oluşur.
 4. İşlem; hafızadaki Cache ‘den uygun veri tabanına yazılır.
 5. Checkpoint dosyası, işlemin başarı ile gerçekleştiğini işaretler.
 6. İstemci, veri tabanı içindeki mesajı açarak okur.

Not: Eğer aynı anda birçok alıcıya aynı mesaj gidiyorsa, tüm mesajlar için veri tabanında sadece bir yapı oluşur. Bunun silinmesi ancak, tüm alıcıların kendilerine gelen aynı mesajı silmesi ile gerçekleşir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

HUB TRANSPORT SERVER ROLE

Organization içinde mesaj dağıtımını yönetir.

Fonksiyonları:

 • Posta mesajlarını dağıtır. Bir posta alıcısının postasını almadan önceki organization içine gönderilmiş tüm postalar Hub Transport Server Role tarafından yönetilir. Burda gelen ve gidem mesajların hareket edeceği yolu tespit eder. Gelen mesajı Milbox Server Role vasıtası ile alıcıya teslim edebileceği gibi, diğer bir siteye ait ise oradaki Hub Transport Server ‘a da iletebilir. Aynı şekilde organization dışında işlemler için bir Edge Transport Server Role ‘de iletebilir.
 • Antivirüs ve Anti-Spam filtrelemesi yapar. Edge Transport Server Role ‘nün arkassında ayrı birkatman oluşturarak virüs ve spam karuması yapabileceği gibi tek organization içinde Edge Transport Server ‘ın yüklenmediği durumlarda da gerekli servis desteği sağlar.
 • Aynı Edge Transport Server Role gibi mesaj planlamalarını yaparak gerekli güvenlik mekanizmasını sağlar. Bunlar gönderilen ve gelen mesajlar için alternatif alıcılar belirlemek, koşullara uymayan mesajları silmek gibi. Ayrıca gelen ve giden mesajların bir günlüğünü tutabilir.

Planlama:

 • Mailbox Server Role ile gelen veya burayagidecek tüm mesajların taşınması için mutlaka bir Hub Transport Server Role ‘nün olması gerekir. Hub Transport Server Role için hızlı bir network yapısı gereklidir. MAPI ile gönderilen mesajlar için mutlaka RPC bağlantısı olmalıdır. Mesajların yönlendirilmesi için mutlaka site içindeki Global Catalog Server ile ilişkiye geçmesi gerekir.
 • Diğer bir Hub Transport Server yapısına mesaj transfer etmek gerektiğinde mutlaka SMTP kullanılır. İnternet postaları için gerek diğer SMTP sunucular olsun gerek SMTP gateway ‘ler olsun her halukarda SMTP bağlantısına sahip olması gerekir.
 • Her bir Active Directory sitesi içinde en az adet Hub Transport Server Role ‘ünün olması gerekir kibu site bir Mailbox Server Role ve bir Unfield Messaging Server Role içermelidir. Yoksa mesaj trafiği gerçekleşmez. Aynı zamanda Active Directory Domain üyesi olmalıdır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

MAILBOX SERVER ROLE 2

Mailbox Server Role hem Mailbox, hem de Public Folder yapılarını bünyelerinde tutar ve yönetim için mutlaka çok iyi bilinmesi gerekir.

Bir Exchange Server 2007 içinde Mailbox Server Role ‘ünü yerleştirdiktensonra Server üzerinde mutlaka aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.(Post-İnstalllation)

 • Saklama gruplarını ve veri tabanlarını oluşturarak yapılandırmamız gerekir. Exchange Server 2007; mesajları saklamak için saklama grupları ve posta kutularını kulalnır. Bunun yanında Public Folder yapıları da bu işlem için kulalnılabilir. Sonuçta bir Exchange Server 2007 üzerinde posta kutularını oluşturmadan önce, ihtiyaç duyulan saklama grupları ve veri tabanlarının oluşturulması gerekir.
 • Public Folder ‘larının yapılandırılması gerekir. Eğer Microsoft Office Outlook ve öncesi bir istemci yazılımı kullanıyorsak, mutlaka Public Folder yapılandırmasını yapmalıyız. Microsoft Office Outlook Client seçeneğini işaretlemiş isek, bir Public Folder yapısı oluşmayacaktır.
 • Mailbox Server Role ‘ü üzerindeki tüm kullanıcı posta kutularını Deploy etmeden önce Server üzerindeki güvenlik ayarlarını yapmak gerekir. Bu da saldırılardan korunmak için gerekli bir işlemdir.
 • Mailbox Server Role ‘ü tüm kullanıcı posta kutularını yönetir. Bunun için Recipient ayarlarında, kaynak posta kutularını içerir.
 • Offline Address Book(OAB) yapılandırılır. Exchange Server 2007; Public Folder yapılarını kullanarak, OAB yapılarını istemcilere dağıtır. Ancak Outlokk 2007 istemcileri için Exchange Server 2007, aynı zamanda Exchange Web Servislerini kullanarak wen site üzerinde bir sanal dizini içinden OAB yayınlaması yapabilir. Uygun Exchange Web Servisleri için mutlaka OAB yapılandırılmasını gerçekleştirmek gerekir.
 • Exchange Management Console içinde Mailbox Server Role ‘ünü sınırlı yapılandırma seçenekleri vardır. Bundan dolayı tam yapılandırma için Exchange Management Shell kullanılır.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak

EXCHANGE SERVER 2007 İLAVE YAZILIMLAR VE GÜVENLİK

Exchange Server 2007 kurulumu tamamlandıktan sonra çeşitli yazılımlar yükleme ihtiyacı duyabiliriz. Bunlar;

 • Antivirüs yazılımları. Bu yazılım Edge Transport Server ve Internal Server yapılarında kullanılabilir.
 • Anti-Spam yazılımları. İstenmeyen mesajların alınması engeller. Böylelikle kulalnıcıların her seferinde bunları silme derdinden kurtarmış oluruz.
 • Backup yazılımları. Normalde bulunan Backup programı kullanılarak Exchange Server 2007 yedeği alınabilir. Ancak Volume Shadow Copy Service(VSS) yedekleme avantajları için özel yedekleme programları kurulabilir.
 • Microsoft Operation Manager gibi yazılımları ile farklı ortamlara Exchange Serverv 2007 yapısını bağlayabiliriz.

Ayrıca iyi bir güvenlik mekanizması için aşağıdaki adımları uygulamak gerekir.

 • Exchange Server 2007 kurulu bilgisayarlara herkesin erişimini engelleme. Bu kilitli bir orada koymak şeklinde olabilir.
 • Bağlantılarda Firewall kullanımı ve belli IP aralıklarında bağlantı izninin verilmesi.
 • Gereksiz servislerin ve yazılımların kapatılması, böylelikle saldırılardan korunma.
 • İzinleri doğru olarak yapılandırma.
 • Ayrıca Security Configuration Wizard;(SCW) bir yardımcı araçtır. Bu araç sayesinde güvenlik yapılandırmasını gerçekleştirebiliriz. Gereksiz servisleri otomatik olarak kapatır. Bunu Exchange Server 2007 ile kullanmak için mutlaka Exchange Server 2007 kurulum yerindeki Scripts klasörü içinde bulunan Exchange2007.xml ile yapılandırmak gerekir.

Hazırlayan: Halil YARŞI

Kaynak