Archive for: Ocak 2010

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VIII

MIN SIZE

MIN SIZE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde minimum boyutu ifade eder. MINI SIZE kavramı belirtilen konumu ve o konumdaki nesneye yönelik olarak önceden belirtilen kriterler kapsamında değerlendirilecek olan minimum boyutu belirlemeyi sağlar.

TARGET

TARGET kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde hedefi ifade eder. TARGET kavramı LOCATION kavramı ile benzerlik taşımakla birlikte LOCATION kavramı çalışacak konumu belirlemede kullanılan bir kavram olarak tanımlanabilir. Ancak TARGET doğrudan bir veritabanının ve nesnenin hedeflenmesini ve kullanılmasını sağlar. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VII

ATTRIBUTE

ATTRIBUTE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde öznitelik/nitelik ifade eder. ATTRIBUTE kavramı genel anlamda bir komuttan çok kavramı hedefler. Bu kavram SQL dışında da genel olarak kullanılan bir nesnenin taşıdığı özellikler o nesnenin kendi öz niteliğidir.

INSTANCE

INSTANCE kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde örneği/benzeri ifade eder. INSTANCE her bir SQL server kurulumunu ifade eder. Tek başına ister farklı makinalarda ister tek makinada kurulu olsun her SQL server kurulumu bir INSTANCE yani örnektir. Devamını Oku…

SQL 2005 İçerisinde Kullanılan Kavramlar – VI

PRIMARY

PRIMARY kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde birinciyi ifade eder. PRIMARY programlamada olduğu gibi, grafik arabirimlerinde ve tüm SQL araçlarında da kullanım olarak değer, nesne, veri ve diğer tüm alanlara yönelik olarak her zaman ilk gelini yani birinciyi belirtir.

SECOND

SECOND kavramı SQL server ve T-SQL içerisinde ikinciyi ifade eder. SECOND kavramı programlamada olduğu gibi, grafik araçlarında da kullanım olarak değer, nesne, veri ve diğer tüm alanlara yönelik olarak her zaman ilkten sonrakini yani ikinciyi belirtir. Devamını Oku…

Windows Server 2008’in Sanallaştırma Yeteneği: Hyper-V

Devamını Oku…

Sanallaştırma ( Virtualization ) Nedir?

Sanallaştırma en basit haliyle aynı makine üzerinde birden fazla işletim sistemi kurularak , birbirinden bağımsız bu işletim sistemleri üzerinde farklı uygulamalar çalıştırmaya denir.
Devamını Oku…